Miljö

Vårt hållbarhetsarbete har sitt ursprung i avfallshanteringspyramiden. Med samma filosofi arbetar vi även i vår tillverkning. Vi har alltid målsättningen att ha en så effektiv produktionsprocess som möjligt med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi arbetar mot en tillverkning utan något som helst spill.

Kretslopp

Rullpack kan genom ett massbalanssystem ge våra kunder möjligheten att säkerställa och dokumentera att plastsäckarna de köper av Rullpack tillverkats av motsvarande mängd plast som samlats in i Sverige och återvunnits. Vi anser att detta är den mest effektiva och hållbara versionen av ett verkligt slutet kretslopp då man redan använder de aktörer som finns på plats och effektivt hanterar insamling. För de som har plastavfall för återvinning i sin verksamhet erbjuder vi även möjlighet till återvinning i en anläggning som är certifierad med blue angel certifikat samt EuCertPlast för återvinnare.

Post Consumer Recycled plast

Där många av våra konkurrenter befinner sig idag var vi för 20 år sedan. Vi har över 30 års erfarenhet av återvinning av insamlad använd plast (Post Consumer Recycled Plast) och hur man konverterar denna typ av plast till nya produkter. Vi kan utan tvekan säga att vi är marknadsledare inom tillverkning av 100% insamlad återvunnen plast. Vi arbetar löpande med att fortsätta utvecklas och lära hur vi i ännu större utsträckning kan använda insamlad använd återvunnen plast i ytterligare applikationer och produkter.

Vi kan stolt och tryggt säga att en Rullpack produkt av återvunnen insamlad plast endast består av 100% insamlad återvunnen och därför inte tillför någon ny plast till marknaden. Idag är 60% av all plast som används i tillverkningen på Rullpack insamlad använd återvunnen plast och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att ytterligare öka den siffran.

Vad är insamlad återvunnen använd plast?

Återvunnen plast för oss innebär att en plastprodukt som konsumerats dvs använts ute på marknaden samlats in och sedan genom mekanisk återvinning tvättats och granulerats om till nya plastpellets som vi kan använda i vår produktion av nya plastfilmsprodukter.

Insamlad återvunnen plast har miljöfördelar jämfört med ny fossil plast och återanvänt fabriksspill

  • Varje kg insamlad återvunnen innebär att ungefär lika mycket olja inte behöver tillföras till samhället
  • Kraftigt reducerade CO2 utsläpp
  • Mindre nedskräpning och en trevligare omgivning

Vi uppmanare alla att vara noggranna vid val av återvunnen plast. Återanvänt fabriksspill har ingen positiv miljöpåverkan.

Grön PE (Fossilfri polyeten)

Vår gröna polyeten är baserad på råmaterial från sockerrör och fritt från petroleum. Detta innebär att plasten har ett mycket litet koldioxidavtryck men behåller de bra egenskaper som ny fossilbaserad plast har. Vi kan alltså tillverka produkter som lämpar sig för tex kontakt med mat av detta material. Grön PE är helt återvinningsbart tillsammans med fossilplast så vi kan använda detta material om och om igen.

Did you know that plastics recycling can save up to 80% of CO 2 emissions?

 Plastics Recyclers Europe