Om Rullpack

Företaget grundades av Sven-Göte Bolmenius och Åke Sjödell år 1976. Det var med äkta Gnosjöanda som dessa två drev sin verksamhet vilken utmärkte sig för sin kvalitet och innovationsvilja inom produktionsteknik.

Rullpack är idag ett medelstort företaget som bibehåller tron på innovation, samarbete och en chosefri inställning. 2019 köptes företaget av Plasta gruppen som är norra Europas ledande aktör inom produktion av filmprodukter av 100% insamlad använd återvunnen plast. Tillsammans är vi ca 550 anställda i Sverige, Tyskland och Litauen.

Som del av Plasta gruppen var det ett naturligt steg att implementera 100% insamlad återvunnen plast i större uträckning även på Rullpack. Idag är ca 60% av all tillverkning av 100% återvunnen insamlad plast, som till stor del kommer från plastinsamling i Sverige.

Vi är idag Sveriges främsta producent av säckar och påsar i det mest miljövänliga plastalternativet, 100% insamlad återvunnen plast, och har för avsikt att ta detta ännu längre genom ytterligare utveckling med fokus på kvalitet och miljö. En betydande andel av produktionen sker med fossilfri plast och vi testar konstant andra miljöpositiva material för att fortsätta vår resa mot vårt mål, en plasttillverkare som inte tillför något nytt fossilt material på marknaden.

Plasta Gruppen

En av Europas pionjärer inom återvinning av insamlad använd plast och tillverkning av produkter av 100% insamlad återvunnen plast. I över 30 år har Plasta gruppen återvunnit insamlad plast från Norden, Tyskland och Baltikum och försett samma marknader med nya produkter producerade uteslutande av denna återvunna insamlade plast. Årligen återvinner moderbolaget Plasta ca 35 000 ton plast och gruppen bidrar till återvinning av insamlad plast på ca 45 000 ton.

Hållbar utveckling

Minskad miljöpåvekan

Vår produkt Pingvin ECO Fryspåsar är Svanen-certifierad och baseras på 100% förnybara källor. Det innebär att Rullpack bidrar till att uppnå våra globala hållbarhetsmål som ska säkra en hållbar utveckling.